https://www.trapezi.cat/wp-web/wp-content/uploads/slider-trapezi-2018-6-1.jpg

Col·laboradors

Trapezi 2018 col·labora amb:


L’Associació de Professionals de Circ de Catalunya (APCC)

L’APCC és una entitat privada, independent i sense ànim de lucre que té l’objectiu de promoure i difondre el circ en la vida cultural, social i econòmica del país. Fundada l’any 2004, l’APCC cohesiona i vertebra el sector des dels seus inicis representant les diferents branques professionals del circ català: artistes,tècnics, empresaris, representants,gerents, directors, dramaturgs,escenògrafs, coreògrafs, crítics, teòrics i docents. Amb gairebé 300 professionals associats, l’APCC representa el sector del circ a Catalunya.

www.apcc.cat

Escoles de circ


Centre de les Arts del Circ Rogelio Rivel

El Centre de les Arts del Circ Rogelio Rivel neix amb un curs pilot el 1999 i ja l’any 2000 s’instal·la a la primera vela-escola, en uns terrenys cedits pel districte de Nou Barris a l’Associació de Circ Rogelio Rivel. D’aquesta manera, s’engega un programa de dos cursos per a la formació preparatòria en arts del circ per a alumnes d’entre 16 i 25 anys.

Amb aquesta vela es crea un espai històric a Barcelona, dedicat especialment al circ i principalment a la formació i la creació, un espai que és un lloc de trobada, d’entrenament i d’intercanvi.

Nascut i desenvolupat a partir de l’esforç i voluntarisme d’un equip de professors i gestors, el Centre és, actualment, un projecte consolidat i reconegut en l’àmbit europeu com a membre de la FEDEC (Federació Europea d’Escoles de Circ) com a escola preparatòria i professional de formació en les arts del circ.

Els primers professors del centre van rebre classes directament de Rogelio Rivel, artista d’una llarga nissaga de circ català; el nom de l’escola li ret homenatge per haver-los sabut transmetre el seu profund amor per aquest ofici.

Any rere any, l’equip ha sabut trobar un equilibri entre l’ensenyament tradicional, la formació autodidacta i les aportacions provinents d’altres països i altres àmbits pedagògics i artístics per tal d’oferir una formació de nivell.

El 2 de juny de 2015, la Generalitat de Catalunya va aprovar el Cicle Formatiu de Grau Mig en Arts del Circ. Des del curs 2015-2016 estan en disposició d’oferir un títol propi a través del seu programa formatiu.

https://www.escolacircrr.com

Escola de Circ Carampa

L’Escola de Circ Carampa desenvolupa la seva activitat des de 1994 amb l’ensenyament de les arts circenses d’una manera professional i mantenint un compromís de continuïtat i professionalitat als seus programes. Ha estat present en tots els esdeveniments importants de la recent història del circ a Espanya i el seu treball ha estat el motor i inspiració de nombrosos projectes joves circenses per tot Espanya i Amèrica Llatina.

Professors d’altíssim nivell, artistes i atletes consagrats amb una llarga experiència en l’ensenyament, un rigor pedagògic de base i una forma viva i oberta de concebre la formació, donen un caràcter dinàmic al programa. Aprenen del que ensenyen, oferint així una preparació cada dia de major qualitat.

L’Escola de Circ Carampa ha demostrat amb suficiència la seva capacitat de gestió i el compromís amb una educació circense de qualitat amb els seus programes anuals a l’Escola Carampa de la Casa de Camp i la seva participació en nombrosos projectes pedagògics en l’àmbit nacional i internacional. Per tot això va rebre el 2011 el Premi Nacional de Circ atorgat pel Ministeri de Cultura.

El seu treball està àmpliament avalat internacionalment, ostentant en l’actualitat la presidència de la FEDEC (Federació Europea d’Escoles de Circ). Participen activament al debat europeu sobre l’ensenyament de les arts circenses i la seva experiència és valorada positivament de manera unànime.

https://carampa.com

I també


Transversal – Xarxa d’activitats culturals

 

De Mar a Mar – Pirineus de Circ

 

Interreg – POCTEFA

 

Institut Ramon Llull

 

Acción Cultural Española

 

 

Seachange Arts

 

 

 

APGCC

Assocació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya

 

 

Fruites i verdures Cal Pere