ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator
Ajuntament de Reus
https://www.trapezi.cat/wp-web/wp-content/uploads/Header-2022-4.jpg

Col·laboracions

Trapezi col·labora amb:

logo apcc - Col·laboracions

L’Associació de Professionals de Circ de Catalunya (APCC)

L’APCC és una entitat privada, independent i sense ànim de lucre que té l’objectiu de promoure i difondre el circ en la vida cultural, social i econòmica del país. Fundada l’any 2004, l’APCC cohesiona i vertebra el sector des dels seus inicis representant les diferents branques professionals del circ català: artistes, tècnics, empresaris, representants, gerents, directors, dramaturgs, escenògrafs, coreògrafs, crítics, teòrics i docents. Amb gairebé 360 professionals associats, l’APCC representa el sector del circ a Catalunya.

Pobles de circ

La mesura Pobles de Circ, part del Pla d’Impuls del Circ 2019-2022, ha estat coordinada per l’Associació de Professionals de Circ de Catalunya (APCC) i ha comptat amb el suport econòmic del Departament de Cultura així com dels ajuntaments participants. L’objectiu de la mesura ha estat reforçar un circuit estable municipal a Catalunya per a espectacles de circ i ampliar la xarxa d’estructures i espais d’exhibició. També ha difós creació de circ catalana, ha donat més oportunitats d’exhibició a les companyies, i la participació d’espais de formació en circ del territori ha acostat aquestes iniciatives als municipis i població més pròxima. A través de Pobles de Circ els municipis de petites dimensions han treballat en l’organització i l’exhibició d’espectacles de circ, una art escènica sovint desconeguda per part d’aquest tipus de programadors i programadores.

El Pla d’Impuls del Circ és una iniciativa de l’APCC i el Departament de Cultura i ha comptat amb un total d’11 mesures que s’han desenvolupat des del 2019.

www.apcc.cat

cofaeRGB - Col·laboracions

COFAE

La Coordinadora de Fires d’Arts Escèniques de l’Estat és una associació cultural sense ànim de lucre que neix el 2006 i aglutina algunes de les fires d’arts escèniques més importants del territori amb la missió de coordinar, col·laborar i difondre el concepte de mercat en l’àmbit de les arts escèniques, tant estatal com internacional.

COFAE, respectant les característiques de les diferents fires, vol impulsar-les com a servei públic,  dinamitzadores de mercat, punt de trobada de professionals del sector de les arts escèniques i espai de reflexió i formació; posicionar-se com a interlocutor amb les administracions i institucions públiques i privades i ser un referent de transparència, professionalitat i bones pràctiques.

www.cofae.net

logo micc - Col·laboracions

Marché International de Cirque Contemporain

MICC – A iniciativa de la TOHU, el Mercat Internacional de Circ Contemporani (MICC) reuneix els professionals de tot el món vinculats a la creació, la planificació i l’exhibició de circ contemporani.

https://montrealcompletementcirque.com/en/professionals/

ACE logo - Col·laboracions

Acción Cultural Española

Acción Cultural Española és una entitat pública dedicada a impulsar i promocionar la cultura i el patrimoni d’Espanya, dins i fora de les seves fronteres, a través d’un ampli programa d’activitats i iniciatives que fomenten la mobilitat de professionals i creadors.

www.accioncultural.es

PIC pla impuls circ - Col·laboracions

Pla d’Impuls del Circ

El Pla d’Impuls del Circ 2019-2022 és una iniciativa del Departament de Cultura i l’Associació de Professionals del Circ de Catalunya (APCC). El pla consta d’onze mesures específiques finançades en la seva globalitat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Té com a objectiu principal crear un escenari d’oportunitats per a la promoció i difusió del circ en la vida cultural, social i econòmica del país més enllà de les nostres fronteres. En aquesta edició, Trapezi i el PIC col·laboren col·laboren amb la mesura A Catalan Journey.

A Catalan Journey

A Catalan Journey vol potenciar la visibilitat del circ català a l’estranger establint vincles estrets amb agents europeus per crear sinergies que afavoreixin la difusió del circ català al nord d’Europa.

El projecte consisteix en una sèrie de trobades virtuals i presencials entre un grup de programadores i programadors europeus i artistes, companyies i diferents agents del sector del circ a Catalunya. Al llarg d’aquestes trobades s’ha anat conformant un ampli panorama de l’actualitat de la creació de circ al nostre territori.

Coordinat per l’APCC, A Catalan Journey és la mesura d’internacionalització del Pla d’Impuls del Circ 2019-2022 i compta amb el suport del Departament de Cultura i amb la col·laboració de l’Institut Ramon Llull.

circoRED logo - Col·laboracions

Circored

CircoRED és la Federació d’Associacions de Professionals de Circ d’Espanya, formada per les associacions autonòmiques que existeixen a l’actualitat: Asociación de Circo de Andalucía (ACA), Associació de Professionals de Circ de Cataluya (APCC), Associació de Professionals del Circ de la Comunitat Valenciana (APCCV), Asociación de Profesionales del Circo de Galicia (APCG), Asociación de Profesionales, Artistas y Creadores de Circo de Madrid (MADPAC), Asociación de Profesionales de Circo de Cantabria (ACPC), Asociación de Profesionales de Circo de Aragón (CARPA), Euskal Zirko Elkartea (EZE), Asociación de Profesionales de Circo de la Región de Murcia (APCM) i Associació de Professionals de Circ de Isles Baleares (APCIB).

CIRCORED representa el sector associatiu de professionals de circ davant les institucions en l’àmbit estatal per propiciar el flux d’informació, comunicació i coneixement sobre el circ actual entre els diferents territoris. En aquest context s’emmarquen els seus objectius:

  • Reconeixer el circ com una manifestació artística de primer nivell, reforçant el seu valor cultural i apropant-lo a un pla d’igualtat i independent a les altres arts escèniques.
  • Professionalitzar el circ, fomentant el coneixement sobre aspectes legals, organitzatius i de gestió.
  • Detectar les necessitats del circ actual.
  • Ser organisme consultor en matèria de circ davant qualsevol situació relativa al sector.
  • Afavorir la internacionalització del circ espanyol.
  • Fomentar la creació de línies d’ajudes específiques per al circ a les diferents comunitats autònomes de l’Estat espanyol.
  • Fomentar la presència d’especialistes de circ a les institucions públiques i als espais escènics de titularitat pública.


I també

Cal Pere - Col·laboracions

Fruites i Verdures Cal Pere