https://www.trapezi.cat/wp-web/wp-content/uploads/slider-trapezi-2019-7.jpg

Col·laboradors

Trapezi 2019 col·labora amb:


COFAE

La Coordinadora de Fires d’Arts Escèniques de l’Estat és una associació cultural sense ànim de lucre que neix el 2006 i aglutina algunes de les fires d’arts escèniques més importants del territori amb la missió de coordinar, col·laborar i difondre el concepte de mercat en l’àmbit de les arts escèniques, tant estatal com internacional.

COFAE, respectant les característiques de les diferents fires, vol impulsar-les com a servei públic,  dinamitzadores de mercat, punt de trobada de professionals del sector de les arts escèniques i espai de reflexió i formació; posicionar-se com a interlocutor amb les administracions i institucions públiques i privades i ser un referent de transparència, professionalitat i bones pràctiques.

www.cofae.net/

L’Associació de Professionals de Circ de Catalunya (APCC)

L’APCC és una entitat privada, independent i sense ànim de lucre que té l’objectiu de promoure i difondre el circ en la vida cultural, social i econòmica del país. Fundada l’any 2004, l’APCC cohesiona i vertebra el sector des dels seus inicis representant les diferents branques professionals del circ català: artistes, tècnics, empresaris, representants, gerents, directors, dramaturgs, escenògrafs, coreògrafs, crítics, teòrics i docents. Amb gairebé 300 professionals associats, l’APCC representa el sector del circ a Catalunya.

www.apcc.cat

DE MAR A MAR

De Mar a Mar – Pirineus de Circ és un projecte de treball transfronterer en l’àmbit del circ contemporani que es va iniciar durant el maig del 2016 i finalitzarà el novembre de 2019.

Es tracta d’un projecte europeu de la regió POCTEFA (França, Andorra i Espanya) creat per valoritzar i potenciar el circ a banda i banda dels Pirineus. Permet a artistes emergents i consolidats, però especialment emergents, crear espectacles i treballar les seves peces gràcies a beques de creació i de recerca a ambdós costats de la frontera. De Mar a Mar també compta amb el dispositiu Apadrinament, que permet l’acompanyament a artistes en la seva professionalització. El projecte també busca l’afavoriment de les relacions entre artistes i programadors, amb el suport i el compromís de tots els socis del projecte.

A totes les regions participants hi ha socis per cadascun dels àmbits de treball del projecte: formació, creació i difusió. A Catalunya els socis són l’Associació de Circ Rogelio Rivel (formació), La Central del Circ de Barcelona (creació) i Transversal n’és el soci de l’àmbit de difusió.
El projecte s’articula amb una dimensió internacional que permet als artistes trobar oportunitats més enllà dels Pirineus i de les fronteres del seu país. De Mar a Mar té com a objectiu facilitar l’emergència i el reconeixement professional de nous talents en ambdós costats de la frontera. Per a això, el projecte promou un enfocament integrador dels actors de la indústria del circ del territori i busca promoure la vitalitat d’un sector de la creació dins de programacions més generalistes.
Els socis del projecte De Mar a Mar són: La Grainerie (Toulouse) com a entitat líder del projecte, Lido – Ville de Toulouse, Occitanie en Scene (Occitània), Toulouse Université Jean-Jaurès, Ax Animation (Ax-les-Thermes), Communauté d’Agglomération Pays Basque, La Central del Circ (Barcelona), Escola de Circ Rogelio Rivel (Barcelona), Consorci Transversal (Catalunya), Ajuntament d’Osca, Diputació d’Osca, Quiero teatro – Festival Más Difícil Todavía (Pamplona) i Ajuntament de Bilbao

De Mar a Mar és un projecte de cooperació Interreg cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea a través del POCTEFA.

https://demaramarblog.wordpress.com/

INTERREG POCTEFA

El Programa INTERREG V-A Espanya-França-Andorra és un programa europeu de cooperació territorial creat per fomentar el desenvolupament sostenible del territori fronterer entre els tres països cofinançant projectes de cooperació transfronterera dissenyats i gestionats per actors d’ambdós costats dels Pirineus i de les zones litorals que participen en el programa preservant el desenvolupament intel·ligent, sostenible i integrador del territori.

www.poctefa.eu

XARXA TRANSVERSAL

El Consorci Transversal Xarxa d’Activitats Culturals aplega 10 ciutats mitjanes de Catalunya que col·laboren en l’àmbit de la cultura, comparteixen un seguit de valors en favor de la promoció i defensa de la cultura, i es beneficien dels avantatges del treball en xarxa. Des de la seva constitució com a consorci el 2005, Transversal ha impulsat molts projectes en diferents àmbits de la creació, i els ha portat a terme assumint directament la producció o col·laborant i generant sinergies amb altres agents culturals, grans centres de creació i artistes. Han vist la llum propostes de circ, dansa, música, poesia i teatre; exposicions i instal·lacions d’arts visuals; projectes pedagògics, formatius, en noves tecnologies i de creació de nous públics, en l’àmbit local, nacional i internacional. Aquest treball ha propiciat la programació d’espectacles, exposicions i activitats diverses a les ciutats membres de la Xarxa, que són Figueres, Girona, Granollers, Manresa, Mataró, Olot, Reus, Sant Cugat del Vallès, Tortosa i Vilanova i la Geltrú.

Els principis inspiradors del consorci són assumir el risc de la producció de noves propostes especialment en l’àmbit de la creació i la cultura, amb el convenciment que tot el territori és igualment generador i receptor de propostes en el terreny de la creació, i compartir la necessitat de la intervenció des de l’administració pública en el reequilibri dels serveis culturals.

www.txac.cat

ACCIÓN CULTURAL ESPAÑOLA

Acción Cultural Española és una entitat pública dedicada a impulsar i promocionar la cultura i el patrimoni d’Espanya, dins i fora de les seves fronteres, a través d’un ampli programa d’activitats i iniciatives que fomenten la mobilitat de professionals i creadors.

www.accioncultural.es

INSTITUT RAMON LLULL

L’Institut Ramon Llull és un organisme públic creat amb l’objectiu de promoure a l’exterior els estudis de llengua i cultura catalanes en l’àmbit acadèmic, la traducció de literatura i pensament escrits en català, i la producció cultural catalana en d’altres àmbits com el teatre, el cinema, el circ, la dansa, la música, les arts visuals, el disseny o l’arquitectura.

L’Institut Ramon Llull es preocupa de difondre el conjunt de la cultura catalana en fires i d’assegurar la presència d’artistes de Catalunya en programes destacats de la creació contemporània internacional, treballa perquè la cultura catalana sigui present en festivals i fires de ressò mundial, participa en esdeveniments culturals en ciutats estratègiques i capdavanteres en diferents àmbits de la creació, i promou intercanvis entre el sector creatiu local i l’internacional amb visites de comissaris, crítics, programadors, editors i agents estrangers per assistir a festivals, exposicions, estrenes, concerts o conferències a Catalunya.

www.llull.cat

CIRCORED

CircoRED és la Federació d’Associacions de Professionals de Circ d’Espanya, formada per les associacions autonòmiques que existeixen a l’actualitat: Asociación de Circo de Andalucía (ACA), Associació de Professionals de Circ de Cataluya (APCC), Associació de Professionals del Circ de la Comunitat Valenciana (APCCV), Asociación de Profesionales del Circo de Galicia (APCG), Asociación de Profesionales, Artistas y Creadores de Circo de Madrid (MADPAC), Asociación de Profesionales de Circo de Cantabria (ACPC), Asociación de Profesionales de Circo de Aragón (CARPA), Euskal Zirko Elkartea (EZE), Asociación de Profesionales de Circo de la Región de Murcia (APCM) i Associació de Professionals de Circ de Isles Baleares (APCIB).
CIRCORED representa el sector associatiu de professionals de circ davant les institucions en l’àmbit estatal per propiciar el flux d’informació, comunicació i coneixement sobre el circ actual entre els diferents territoris. En aquest context s’emmarquen els seus objectius:
  • Reconeixer el circ com una manifestació artística de primer nivell, reforçant el seu valor cultural i apropant-lo a un pla d’igualtat i independent a les altres arts escèniques.
  • Professionalitzar el circ, fomentant el coneixement sobre aspectes legals, organitzatius i de gestió.
  • Detectar les necessitats del circ actual.
  • Ser organisme consultor en matèria de circ davant qualsevol situació relativa al sector.
  • Afavorir la internacionalització del circ espanyol.
  • Fomentar la creació de línies d’ajudes específiques per al circ a les diferents comunitats autònomes de l’Estat espanyol.
  • Fomentar la presència d’especialistes de circ a les institucions públiques i als espais escènics de titularitat pública.

http://www.circored.com/

APGCC

L’APGCC és la plataforma que aglutina els professionals de la gestió cultural de Catalunya provinents de tots els àmbits i especialitats de la gestió cultural.

Fundada l’any 1993 amb l’objectiu d’esdevenir el punt de trobada i la plataforma de representació i reflexió dels professionals de la gestió cultural de Catalunya, al llarg dels seus vint anys d’història  s’ha anat consolidant com una organització de referència en el sector cultural i com altaveu dels gestors culturals de Catalunya. Actualment està formada per més de 700 professionals de la gestió cultural que procedeixen de diversos àmbits com les arts escèniques, les arts visuals, el patrimoni, la música… i que treballen tant al sector públic com al privat.

www.gestorcultural.org/

Escoles de circ


Escola de Circ Carampa

L’Escola de Circ Carampa desenvolupa la seva activitat des del 1994 amb l’ensenyament de les arts circenses d’una manera professional i mantenint un compromís de continuïtat i professionalitat als seus programes. Ha estat present en tots els esdeveniments importants de la recent història del circ a Espanya i el seu treball ha estat el motor i inspiració de nombrosos projectes joves circenses per tot Espanya i Amèrica Llatina.

Professors d’altíssim nivell, artistes i atletes consagrats amb una llarga experiència en l’ensenyament, un rigor pedagògic de base i una forma viva i oberta de concebre la formació, donen un caràcter dinàmic al programa. Aprenen del que ensenyen, oferint així una preparació cada dia de major qualitat.

L’Escola de Circ Carampa ha demostrat amb suficiència la seva capacitat de gestió i el compromís amb una educació circense de qualitat amb els seus programes anuals a l’Escola Carampa de la Casa de Camp i la seva participació en nombrosos projectes pedagògics en l’àmbit nacional i internacional. Per tot això va rebre el 2011 el Premi Nacional de Circ atorgat pel Ministeri de Cultura.

El seu treball està àmpliament avalat internacionalment, ostentant en l’actualitat la presidència de la FEDEC (Federació Europea d’Escoles de Circ). Participen activament al debat europeu sobre l’ensenyament de les arts circenses i la seva experiència és valorada positivament de manera unànime.

https://carampa.com

Centre de les Arts del Circ Rogelio Rivel

El Centre de les Arts del Circ Rogelio Rivel neix amb un curs pilot el 1999 i ja l’any 2000 s’instal·la a la primera vela-escola, en uns terrenys cedits pel districte de Nou Barris a l’Associació de Circ Rogelio Rivel. D’aquesta manera, s’engega un programa de dos cursos per a la formació preparatòria en arts del circ per a alumnes d’entre 16 i 25 anys.

Amb aquesta vela es crea un espai històric a Barcelona, dedicat especialment al circ i principalment a la formació i la creació, un espai que és un lloc de trobada, d’entrenament i d’intercanvi.

Nascut i desenvolupat a partir de l’esforç i voluntarisme d’un equip de professors i gestors, el centre és, actualment, un projecte consolidat i reconegut en l’àmbit europeu com a membre de la FEDEC (Federació Europea d’Escoles de Circ) com a escola preparatòria i professional de formació en les arts del circ.

Els primers professors del centre van rebre classes directament de Rogelio Rivel, artista d’una llarga nissaga de circ català; el nom de l’escola li ret homenatge per haver-los sabut transmetre el seu profund amor per aquest ofici.

Any rere any, l’equip ha sabut trobar un equilibri entre l’ensenyament tradicional, la formació autodidacta i les aportacions provinents d’altres països i altres àmbits pedagògics i artístics per tal d’oferir una formació de nivell.

El 2 de juny de 2015, la Generalitat de Catalunya va aprovar el Cicle Formatiu de Grau Mig en Arts del Circ. Des del curs 2015-2016 estan en disposició d’oferir un títol propi a través del seu programa formatiu.

https://www.escolacircrr.com

I també


Fruites i verdures Cal Pere