Accessibilitat

El lloc web www.trapezi.cat s’ha construït adoptant mesures amb l’objectiu de millorar la seva accessibilitat.

Les pàgines web d’aquest portal compleixen amb l’establert en el Reial decret 1494/2007, de 12 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament sobre les condicions bàsiques per a l’accés de les persones amb discapacitat a les tecnologies, productes i serveis relacionats amb la societat de la informació i mitjans de comunicació social.

Concretament aquest portal compleix amb tots els requisits de Prioritat 1 i Prioritat 2 de la Norma UNEIX 139803:2012 i han estat comprovats amb una anàlisi manual de l’accessibilitat i través de diferents eines semi-automàtiques. L’última revisió realitzada ha estat al novembre de 2017.

Això comporta avantatges com:

 • Facilitar l’accés dels usuaris independentment de la seva condició física o del seu entorn.
 • Permetre l’accés amb diferents agents d’usuari.
 • Incloure continguts clars ben estructurats.
 • Millorar la navegació i l’experiència de l’usuari.
 • Entre unes altres s’han adoptat les següents mesures:
  • Ús de CSS per a la presentació de la informació.
  • Text alternatiu en les imatges.
  • Els enllaços ofereixen detalls de la funció o destinació de l’hipervincle.
  • Ús dels estàndards del W3C.
  • Compliment dels estàndards
  • Aquest portal està optimitzat per als navegadors M.S. Internet Explorer 8.0 i/o versions superiors i les últimes versions vigents de Firefox, Safari, Opera i Google Chrome. La resolució web mínima recomanada és de 1024×768.

El portal està dissenyat per a la seva visualització responsiva, de manera que es visualitza de forma òptima en els dispositius tauleta i mòbils. En aquests dispositius està optimitzat per a la seva visualització en les últimes versions vigents de Chrome for mobile, Firefox for mobile, Safari mobile, Opera Mini i navegador nadiu d’Android.

L’Ajuntament de Reus es compromet a continuar treballant perquè es redueixin al màxim les diverses barreres d’accessibilitat que actualment queden per resoldre en aquest lloc web.

Data de la darrera revisó: 12/12/2019

Nivell d’accessibilitat: WCAG 2.0 / UNE 139803:2012

Pautes d’Accessibilitat per al contingut Web 2.0 a http://www.w3.org/TR/2008/REC-WCAG20-20081211/

Contacte: Si detecteu dificultats d’accés als continguts del web, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres [email protected].

wcag2AA - Accessibilitat