Col·laboracions

COFAE

COFAE neix el 2006 i aglutina les principals fires d'arts escèniques d'Espanya i compta actualment amb 19 fires associades. Com a organització del tercer sector pretén complir els seus objectius com a servei públic, promovent accions de coordinació, formació, col·laboració, comunicació i difusió de les fires com a espais de trobada professional i intercanvi comercial. Un espai de reflexió que estimula la dinamització dels mercats escènics i manté un compromís ferm per la promoció del sector professional de les arts escèniques.


CircoRED

CircoRED és la Federació d'Associacions de Professionals de Circ d'Espanya, formada per les associacions autonòmiques que existeixen a l'actualitat: Associació de Circ d'Andalusia (ACA), Associació de Professionals de Circ de Catalunya (APCC), Associació de Professionals del Circ de la Comunitat Valenciana (APCCV), Associació de Professionals del Circ de Galícia (APCG), Associació de Professionals, Artistes i Creadors de Circ de Madrid (MADPAC), Associació de Professionals de Circ de Cantàbria (ACPC), Associació de Professionals de Circ d'Aragó (CARPA), Euskal Zirko Elkartea (EZE), Associació de Professionals de Circ de la Regió de Múrcia (APCM), Associació de Professionals de Circ de les Illes Balears (APCIB), Associació de Circ de les Illes Canàries (APCIC) ), Associació de Professionals de Circ de Castella i Lleó (CCLAP) i Associació de Professionals de Circ d'Extremadura (APCEX). CIRCORED representa el sector associatiu de professionals de circ davant les institucions a l'àmbit estatal per propiciar el flux d'informació, comunicació i coneixement sobre el circ actual entre els diferents territoris. En aquest context s'emmarquen els seus objectius:

 • Reconèixer el circ com una manifestació artística de primer nivell, reforçant el seu valor cultural i apropant-lo a un pla d’igualtat i independent a les altres arts escèniques.
 • Professionalitzar el circ, fomentant el coneixement sobre aspectes legals, organitzatius i de gestió.
 • Detectar les necessitats del circ actual.
 • Ser organisme consultor en matèria de circ davant de qualsevol situació relativa al sector.
 • Interlocució amb les administracions i institucions públiques i privades.
 • Punt d'informació i consulta per a persones professionals del circ.
 • Millorar la formació i la professionalització del sector.
 • Facilitar la informació i la col·laboració entre les persones professionals.
 • Difusió del sector del circ tant a nivell estatal com internacional.
 • Participació a xarxes i plataformas de cooperació amb altres organitzacions.

APCC

La finalitat de l’APCC és divulgar i normalitzar el circ, per fer créixer la professió i fomentar una major presència del circ en la cultura i en la societat. Per aconseguir-ho, actua en els camps de la interlocució amb les administracions, la formació, la creació, la producció, els marcs fiscal i laboral, els circuits d’exhibició, la difusió i el patrimoni històric. Per una banda, analitza les necessitats del circ i treballa per aconseguir millores professionals i de reconeixement públic per a tot el sector i, per l’altra, proporciona regularment a tots els associats i associades informació d’actualitat per a l’exercici de la seva professió. Tots els socis i sòcies, a més, es beneficien de la constant tasca de difusió i promoció del circ que es duu a terme des de l’entitat.

Objectius

 • Oferir eines de professionalització i reciclatge als professionals del sector.
 • Impulsar i fer el seguiment de polítiques culturals de millora i normalització del sector del circ i de les arts escèniques.
 • Cohesionar i representar el col·lectiu circense.
 • Impulsar i acompanyar iniciatives que vertebrin i dinamitzin el sector.
 • Difondre el circ en la vida cultural, social i econòmica del país.

ACE - Acción Cultural Española

Acción Cultural Española és una entitat pública dedicada a impulsar i promocionar la cultura i el patrimoni d’Espanya, dins i fora de les seves fronteres, a través d’un ampli programa d’activitats i iniciatives que fomenten la mobilitat de professionals i creadors.


Pla d'Impuls del Circ

El II Pla d’Impuls del Circ de Catalunya 2023-2026 és una iniciativa del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i l’Associació de Professionals del Circ de Catalunya (APCC), que compta amb la col·laboració de l’Ateneu Popular 9 Barris, el Centre de les Arts del Circ Rogelio Rivel, Encirca’t, Fira Trapezi, la Central del Circ, el Mercat de les Flors i la complicitat de diversos municipis, entitats i equipaments escènics de Catalunya.

Contempla 14 mesures que responen als següents objectius estratègics: impulsar i reforçar la recerca, la investigació i la innovació; promoure la creació i la producció; crear circuits; reforçar la projecció i la difusió estatal i internacional; estructurar i regular la formació; donar suport als equipaments i ens específics dels sector; potenciar la professionalització i l'especialització; difondre i promoure el circ en la societat civil i desenvolupar projectes relacionats amb la sostenibilitat i l’accessibilitat.


CirC

Catalan Circus, International Rings és la mesura d'internacionalització que coordina l'APCC en el marc del II Pla d'Impuls del Circ. Vol desenvolupar i enfortir la projecció internacional del circ català, potenciant les diferents facetes, eines, agents i perfils que la fan possible, tot propiciant unes connexions i relacions internacionals que puguin perdurar en el temps. 

La mesura planteja quatre eixos de treball per al període 2024-2026. Aquests eixos, complementaris entre ells, es traduiran en la creació i consolidació de relacions amb professionals d'Europa, la projecció d'espectacles i artistes, la formació i la creació de nous perfils professionals que ajudin a la distribució internacional i la consolidació de l'APCC com a agent articulador del sector a nivell internacional.


ADGAE

L'Associació d'Empreses de Distribució i Gestió de les Arts Escèniques (ADGAE) és l'única associació de distribuïdors que aplega professionals de tot el territori espanyol. Promou una distribució correcta, una difusió que contribueixi a l'èxit i la visibilitat de la proposta artística, cultural i, és clar, que connecti finalment amb els públics. Reivindiquem la figura del professional coneixedor del medi en què es desenvolupa el seu treball i compromès amb el fet artístic i la distribució de les arts escèniques com a part del seu procés creatiu, que culmina en una difusió i comunicació pública adequada.

La nostra missió és donar visibilitat a la figura del distribuïdor i aconseguir que en un futur proper es tingui en compte la distribució com a part essencial de qualsevol projecte.


CDAEC

El Col·lectiu de Distribuïdores d’Arts Escèniques de Catalunya (CDAEC) és una xarxa de professionals dedicats a la distribució i l’intermediació en l’àmbit de les arts escèniques, unides en la defensa de les necessitats i els drets de la nostra professió i per unificar criteris de treball.

​Ofereix un acompanyament entre la creació i les entitats programadores, capaç d'acompanyar el procés creatiu i inserir-lo al mercat.

Els seus objectius són:

 • Treballar en un marc d’actuació i relació entre els agents del sector cultural per tal de definir unes pautes ètiques, acurades i respectuoses.
 • Apostar per seguir fent créixer la xarxa, per sumar esforços, recursos, idees i motivacions, per tal d’establir bases i qüestionar-nos les pràctiques de la nostra professió.
 • Creació d’un espai de reflexió en aquests moments de canvi i transició.
 • Aconseguir una millora de condicions laborals.
 • Definir un model base de contracte.
 • Fer valdre la feina feta, independentment de l’èxit directe de la peça en el mercat.
 • Crear una taula de paràmetres econòmics generals.
 • Tenir presència en les produccions artístiques des d’un inici tant per les institucions com en els pressupostos de les companyies.
 • Defensar els interessos de les distribuïdores, tenint en compte el màxim de models de distribució.
 • Establir interrelació amb altres associacions del sector i administracions públiques.
 • Reflexionar al voltant del futur de la professió.
 • Treballar de manera inclusiva amb les professionals de la distribució per tal de col·laborar plegades.

TRAPEZI PRO CATALAN ARTS

Ubicació

Castell del Cambrer
Plaça del Castell, 3A, Reus

Horaris

 • Dimecres 8: 10 h - 14 h / 16 h - 19 h
 • Dijous 9: 10 h - 14 h / 16 h - 19 h
 • Divendres 10: 10 h - 14 h / 16 h - 19 h
 • Dissabte 11: 10 h - 14 h / 16 h - 19 h

Contacte

Bruno Valls +34 603 33 71 53

Mar Puig +34 693 72 11 51

[email protected]